Ruošiamos kategorijos

Ruošiame šias vairavimo kategorijas

 A, A1, A2, AM, B, BE, C, CE, D

 "B" kategorijos teorijos užsiėmimai vyksta pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 17.00 val.

 Kitų kategorijų "BE", "C', "CE", "A", "AM", ir "D" (tarpininkaujame) - pagal susitarimą