KURSŲ KAINOS

K U R S Ų     K A I N O S

 

 

AM kat. 70,00 EUR

 

A1, kat.    230,00 EUR
A;A2; kat. 250,00 EUR
                240,00 EUR (moksleiviui)

 

A1, kat.    200,00 EUR praktika
A;A2; kat. 220,00 EUR praktika
                 210,00 EUR praktika (moksleiviui)
                 10,00 EUR papildoma valanda vairavimo (aikštelėje)
                 11,00 EUR papildoma valanda vairavimo (mieste)

 

 B kat. 400,00 EUR
           380,00 EUR moksleiviui
           370,00 EUR (be teorijos)
           350,00 EUR (be teorijos moksleiviui)
           400,00 EUR (Pagėgiai)
           370,00 EUR (be teorijos)
           10,00 EUR papildoma valanda vairavimo (savo mokyklos)
           11,00 EUR papildoma valanda vairavimo (kitų mokyklų)

 

BE kat. 250,00 EUR
            220,00 EUR (be teorijos)

 

C1 kat. 370,00 EUR

 

C kat. 455,00 EUR
          22,00 EUR papildoma valanda vairavimo 

 

CE kat. 455,00 EUR
             25,00 EUR papildoma valanda vairavimo

 

C ir CE kat. 750,00 EUR

 

D kat. 450,00 EUR

 

Papildomas mokymas 110,00 EUR 

 

 

Lankiusiems ir norintiems įgyti kitas kategorijas, metų bėgyje, taikoma 30 EUR nuolaida nuo kiekvienos kategorijos.

 

Mokantis dvi ir daugiau kategorijų kartu, taikoma 30 EUR nuolaida nuo 

kiekvienos sekančios kategorijos.