KURSŲ KAINOS

K U R S Ų     K A I N O S

 

 

AM kat. 45,00 EUR

 

A1, kat.    230,00 EUR
A;A2; kat. 250,00 EUR
                240,00 EUR (moksleiviui)

 

A1, kat.    200,00 EUR praktika
A;A2; kat. 220,00 EUR praktika
                 210,00 EUR praktika (moksleiviui)

 

 B kat. 370,00 EUR

           355,00 EUR moksleiviui

           340,00 EUR (be teorijos)

           325,00 EUR (be teorijos moksleiviui)

          400,00 EUR (Pagėgiai)

          370,00 EUR (be teorijos)

          10,00 EUR papildoma valanda vairavimo (savo mokyklos)

          11,00 EUR papildoma valanda vairavimo (kitų mokyklų)

 

BE kat. 245,00 EUR

 

C1 kat. 370,00 EUR

 

C kat. 455,00 EUR

          22,00 EUR papildoma valanda vairavimo 

 

CE kat. 455,00 EUR

             25,00 EUR papildoma valanda vairavimo

 

C ir CE kat. 750,00 EUR

 

D kat. 450,00 EUR

 

Papildomas mokymas 110,00 EUR 

Papildomas mokymas 130,00 EUR (skubos tvarka)

 

Lankiusiems ir norintiems įgyti kitas kategorijas, metų bėgyje, taikoma trisdešimt EUR nuolaida nuo kiekvienos kategorijos.

 

Mokantis dvi ir daugiau kategorijų kartu, taikoma  trisdešimt EUR nuolaida nuo 

kiekvienos sekančios kategorijos.